Crveni krst Crne Gore je 17-18. januara organizovao završnu konferenciju projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba.

Ovaj regionalni projekat sproveden je u protekle tri godine u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Makedoniji i Crnoj Gori. Cilj projekta je bio osnaživanje organizacija civilnog društva kroz formiranje mreža organizacija i institucija koje brinu o starijima, kako bi zajedničkim snagama uticali na veću socijalnu uključenost ove populacije. Tako je u Crnoj Gori osnovana mreža Dignitas. Takođe, jedan od ciljeva bio je i na unapređenje saradnje sa relevantnim institucijama na nacionalnom nivou i veći uticaj organizacija civilnog društva na donošenje odluka koje se odnose na položaj starijih. Projekat su finansirali Evropska Unija, Austrijski Crveni krst i Austrijska agencija za razvoj.
Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta, a predstavnici relevantnih institucija i organizacija govorili su o pravima starijih, o uslugama koje pružaju toj grupaciji i planovima za naredni period.
U okviru Inicijative za socijalno uključivanje starijih osoba dodijeljeno je desetak mini-grantova nevladinim organizacijama u Crnoj Gori za aktivnosti posvećene starijima. Nekoliko tih projekata je predstavljeno na završnoj konferenciji, među njima i naš projekat Socijalna inkluzija starijih kroz digitalno opismenjavanje te projekti u kojima je NVU Naše doba bilo partner – Moj vrt u zelenom srcu grada i Bake i deke za aktivni razvoj.

opširnije na: www.ckcg.me
pr centar

foto: PR CENTAR

milenai ntervju

19 01 17 konf PR cent4_n