Centar za stručno obrazovanje predstavio je 27. novembra 2018. publikaciju „Uloga NVO u obrazovanju odraslih“.

Publikacija sadrži podatke o nevladinim organizacijama koje nastoje pružiti građanima Crne Gore mogućnost za lični razvoj i usavršavanje kroz uključivanje u različite aktivnosti učenja.
Među 32 nevladine organizacije koje su popunile upitnik i dale opis svojih aktivnosti i načina rada u oblasti obrazovanja odraslih predstavljeno je i NVU Naše doba.
Publikacija ima za cilj afirmisanje aktivnosti nevladinog sektora u oblasti obrazovanja odraslih, predstavljanje uloge nevladinih organizacija u ovoj oblasti i pružanje preporuka i smjernica za aktivno uključivanje nevladinih organizacija u jedinstven nacionalni sistem obrazovanja i učenja odraslih.
izvor: Centar za stručno obrazovanje