Opština Herceg Novi će tokom naredne dvije godine sprovoditi projekat „Njega starih lica“, kojim će biti obuhvaćeni svi zainteresovani građani sa prebivalištem na teritoriji opštine, stariji od 65 godina, saopštili su danas iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Vesna Samardžić, istakla je da projekat ima za cilj aktivno uključivanje većeg broja starijih osoba u vaninstitucionalni oblik socijalne zaštite u lokalnoj zajednici radi poboljšanja kvaliteta života.

“Kroz projekat nudimo starijim sugrađanima mogućnost izbora usluge koju koriste, mogućnost ostanka u vlastitom okruženju, ublažavanje osjećaja usamljenosti, omogućavanje zdravijeg i ugodnijeg života u prostoru u kom žive, kao i bolje socijalno i psihološko funkcionisanje u odnosu na vlastito životno i porodično okruženje”, objašnjava Samardžić.

Podrška starim licima odnosi se prije svega na pomoć pri obezbjeđivanju ishrane, održavanju lične higijene, odjevnih predmeta i posteljine, pomoć u zagrijavanju prostorija, održavanju higijene stana, aktivnosti kojima se zadovoljavaju rekreativne, kulturno-zabavne, radno-stvaralačke i religiozne potrebe korisnika, aktivnosti u održavanju dobrog zdravstvenog stanja, kao i pomoć pri zadovoljenju socijalnih potreba korisnika, kao što su nabavka novina, plaćanje računa, odlazak kod doktora, kupovina igara na sreću.

Iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu pozvali su sve zainteresovane sugrađane da im se za dodatne informacije obrate u kancelariji broj 70. u zgradi Opštine, na broj telefona 321-052 (lokal 290) ili mejlom na adresu socijalna_prava@hercegnovi.me.

Izvor i foto: CDM