Mreža Dignitas održala je 16.1.2018. sastanak u Crvenom krstu Crne Gore na kojem su organizacije – članice mreže upoznate sa predstojećim aktivnostima u okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”. Predstavljena je metodologija Istraživanja o položaju starijih i njihovim potrebama, koje će biti sprovedeno na gradskom i seoskom području u devet opština.

Predstavnici organizacija kojima su dodijeljeni mini-grantovi za projekte u okviru „Inicijative za socijalno uključivanje starijih osoba” potpisali su 17.1.2018. ugovore sa Crvenim krstom Crne Gore, koordinatorom Inicijative. Među podržanim projektima je i projekat NVU Naše doba Socijalna inkluzija starijih kroz digitalno opismenjavanje.
Fotografija: Humanas