Danas, 18. decembra 2017. godine, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, gradonačelnik Glavnog grada Slavoljub Stijepović i direktor Direkcije javnih radova Almer Kalač, postavili su kamen temeljac za izgradnju Doma za stare u Podgorici.

Izgradnjom Doma za stare u Podgorici obezbijediće se usluga za smještaj starih lica i u centralnom dijelu Crne Gore.

Smještajni kapacitet Doma je za 270 osoba, koje će imati kvalitetan smještaj, zdravstvenu njegu i zaštitu, stručnu socijalnu i psihološku podršku.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će nastaviti da radi na zaštiti ove kategorije društva, nastaviće se razvojem inovativnih usluga i unaprjeđenjem kvaliteta života starijih koji se nalaze u ustanovama socijalne zaštite.

Saopštenje Ministarstva rada i socijalnog staranja