Skupština Crne Gore 30. juna treba da imenuje člana Savjeta agencije za elektronske medije što ga predlažu nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore predložio je Skupštini za kandidata Edina Koljenovića iz Građanske alijanse iako je Marinu Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom podržalo dvostruko više organizacija. Prema Zakonu o elektronskim medijima, kada ima više predloga za kandidata, izabraće se onaj kojeg je podržalo najviše nevladinih organizacija i ima duže radno iskustvo iz oblasti relevantnih za obavljanje djelatnosti Agencije.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović i više predstavnika nevladinih organizacija održali su 29. juna sastanak posvećen unapređivanju komunikacije i saradnje Skupštine i nevladinog sektora. Bilo je riječi i o izboru članova Savjeta agencije za elektronske medije.

Budući da se Predsjednik  Skupštine nije jasno odredio prema činjenici da je Administrativni odbor prekršio zakon prilikom određivanja kadidata za člana Savjeta, sastanak su napustili predstavnici sedam nevladinih organizacija demonstrirajući stav da se radi o simulaciji saradnje Skupštine Crne Gore i nevladinih organizacija.

Izvor i foto: Skupština Crne Gore                                                                                                                              Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore