Treći okrugli sto Značaj aktivnog starenja – mogućnosti i perspektive u Crnoj Gori, u sklopu projekta „Vještine za naše doba”, održan je 7. juna 2023. godine u Bijelom Polju, u sali Opštine. Učestvovali su predstavnici Udruženja penzionera iz opštinskih organizacija Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Kolašin i Mojkovac, predstavnice Crvenog krsta, Doma za stare Bijelo Polje i NVU Udruženje za razvoj civilnog društva.
Prisutne je, u ime Opštine Bijelo Polje, pozdravio rukovodilac Odjeljenja za ljudska i manjinska prava Miloš Kljajević, koji je i predsjednik Opštinske organizacije Crvenog krsta Bijelo Polje. Uvodno izlaganje o mogućnostima za aktivno starenje i njegovoj važnosti za pojedinca i društvo imala je Ljiljana Garić iz Centra za stručno obrazovanje. Ivana Bulatović iz Opštinske organizacije Crvenog krsta Bijelo Polje predstavila je projekte koje Crveni krst realizuje za starije građane.
Izlaganja su imale članice NVU Naše doba. Vesna Lakuš je upoznala učesnike sa desetgodišnjim aktivnostima Udruženja i sa tokom projekta „Vještine za naše doba”. Vesna Ratković je predstavila primjere dobre prakse za aktivno starenje iz Slovenije.
Predstavnici Udruženja penzionera ukazali su na teške materijalne prilike brojnih starijih ljudi na sjeveru Crne Gore i nedostupne socijalne usluge. Postoje projekti koji obezbjeđuju pojedine usluge, ali su povremeni i vremenski ograničeni. Konstatovano je da bi valjalo prvo u lokalnim zajednicama ispitati koje su potrebe ove dobne skupine. Potrebno je zajedničko djelovanje institucija, organizacija i građana uz podršku lokalne uprave kako bi usluge za starije građane bile održive i doprinijele boljem kvalitetu njihovog života.