Psihološkinja Zorica Minić vodila je još jednu radionicu projekta “Vještine za naše doba” 15. februara 2023. u Kući zdravlja. Tema Stres i prevazilaženje stresnih situacija privukla je i neke nove učesnike iz mjesnih udruženja penzionera Podgorice. Pored njih, na svaku radionicu rado dolaze i članovi Našeg doba.
Učesnici su iznosili svoja iskustva i objašnjavali svoje reakcije na stresne situacije. Posebno su bile interesantne sugestije o tome kako možemo umanjiti stres. Voditeljka radionice navela je da su istraživanja pokazala da često brinemo zbog mogućih neugodnih sitauacija i izlažemo se stresu, a do tih situacija uopšte ne dođe.
Projekat “Vještine za naše doba” NVU Naše doba realizuje sa partnerskim ustanovama JU Centar za stručno obrazovanje i Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, zahvaljujući podršci Crvenog krsta i evropskih fondova u okviru regionalnog programa ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID 19 i budućih katastrofa”.