Pandemija COVID-19 stavila je organizacije–članice mreže IRIS pred zadatak da hitno reaguju. Suočene sa krizom i ograničenjima, u kojima su se našle, iznalazile su nove načine da djeluju. Njihove priče o tome kako su odgovorile na izazov objavljene su Biltenu IRIS, januar-jun 2020.

Kako je NVU Naše doba prilagodilo aktivnost novim okolnostima – govori članak u Biltenu.

Iris-Network-Newsletter-January-June-2020_eng

Iris-Network-Newsletter-January-June-2020-_srb