U okviru programa „Podrška servisima socijalne zaštite-Program malih grantova”, koji je omogućila Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu – CNF, Fond za aktivno građanstvo – fAKT je podržao projekat naše organizacije.

Realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • Dvije serije socio-edukativnih radionica za podizanje svjesnosti o starijima kao resursu u društvu. Kroz ove aktivnosti identifikovani su potencijali/vještine grupe za volontersko djelovanje i mogući oblici djelovanja u zajednici. Na temelju tih saznanja definisani su predlozi akcija.

Učesnici radionice 30.5. 2013.

  • Posjete (po dvije) Dnevnom centru za stare u Nikšiću i Domu starih Duga u Martinićima – Ostvaren je direktan uvid u neke načine institucionalne brige za stare i uspostavljena saradnja sa ovim  ustanovama.
Posjeta Dnevnom boravku za stare u Nikšiću 18.11.2013.

Posjeta Dnevnom boravku za stare u Nikšiću 29.5.2013.

Proj Rezervoar Posjeta NK 2013 11 18

Posjeta Dnevnom boravku za stare u Nikšiću 18.11.2013.

  • Emisija na Radiju Crne Gore o NVU „Naše doba” i projektu „Rezervoar“ (jednosatna emisija sa više sagovornika, Jutarnji program). Ukazali smo na potrebe i mogućnosti starijih ljudi u Crnoj Gori, čije sagledavanje otežava uvriježena percepcija starosti u našem društvu. Što se tiče odnosa državnih institucija i društva u  cjelini, izrazili smo potrebu da se oni angažuju na aktiviranju potencijala starijih, a ne samo na pružanju usluga korisnicima.