Ove jeseni otvoreni su objekti za dnevni boravak starijih u opštinama:

Plav  17. septembra,
Cetinje 10. oktobra,

Rožaje 9. novembra i
Bijelo Polje  30. novembra.

Ove usluge za starije građane realizovane su u okviru projekata“Nastavak reforme sistema socijalne zaštite” i “Razvoj kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite”, koje Ministarstvo rada i socijalnog staranja sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

foto – Plav: PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja