Istraživanje Centra za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka, Univerzitet Crne Gore, pokazuje da svaka četvrta osoba u Crnoj Gori brine neposredno o starom članu porodice.
Od hiljadu ispitanika, koji reprezentuju sastav stanovništva Crne Gore, njih 77 odsto smatra da su stari zanemareni. Oko 60 odsto ispitanika smatra da postoji psihičko nasilje i neka vrsta finansijskog nasilja nad starima.
Publikacija na linku: Centar za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka