LATA 65 je urbana inicijativa čiji je cilj starijim osobama približiti urbanu umjetnost, a pokrenuta je u saradnji sa Cowork Lisboa i Wool – Covilha Urban Art festivalom. Njihova najpoznatija aktivnost su radionice o uličnoj umjetnosti za starije građane i građanke Portugala, a dosad su preko 100 penzionisanih  stanovnika Lisabona upoznali s kulturom mladih.

Bake koje su prošle radionice same izrađuju šablone za izradu grafita, kao i svoja “imena”, odnosno tagove, koji se sada nalaze širom grada Lisabona. Zajedno sa poznatim uličnim umjetnicima, grupa starijih uličnih umjetnica obojala je brojne zapuštene i tmurne lisabonske kvartove.

Inicijativa LATA 65 ističe kako vjeruju da međusobnom komunikacijom i prenošenjem svojih vještina na svoje starije sugrađane/ke, možemo premostiti generacijski jaz i stati na kraj različitim predrasudama i stereotipima o starijim osobama.

Kao temeljne ciljeve projekta navode prenošenje starijima znanja o kulturi mladih, dokazivanje da su koncepti aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti  realni, demonstracija moći urbane umjetnosti u smislu da ona nadahnjuje, promoviše i valorizuje demokratizaciju društva, te stvarnu demonstraciju fraze “Godine su samo broj.”

 

Izvor i foto: Seniori.hr