Podaci o stanovništvu i domaćinstvima za 1921, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2003 i 2011. godinu prikupljeni su popisima sprovedenim u tim godinama. Podaci o rođenim i umrlim licima prikazani su na osnovu evidencije u Matičnim registrima rođenih i umrlih, za koje je od 1. januara 2010. godine zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Podaci koji se odnose na period prije 2010. godine dostavljali su matični uredi lokalnih samouprava. Podatke o sklopljenim brakovima prikupljaju i dostavljaju organi lokalne uprave, a podatke o razvedenim brakovima Osnovni sudovi.

Opširnije na linku: MONSTAT Statistički godišnjak Crne Gore 2015,