U okviru projekta „ Unaprijeđenje socijalne inkluzije“ koji sprovodi UNDP CO Crna Gora zajedno sa Ministartsvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom prosvjete i UNICEF-om, a koji je podržan od strane Delegacije Evropske Unije (DEU) kroz fondove IPA 2010. , komponenta 2. odnosi se na oblast reforme sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori. Ovu komponentu sprovodi UNDP, a program je usmjeren na izgradnju i jačanje institucionalnih mehanizama i kapaciteta nosilaca razvoja socijalnih servisa u lokalnoj zajednici.

Opširnije na linku: Nalazi i preporuke za razvoj socijalnih servisa u lokalnoj zajednici