Članice Našeg doba učestvovale su na seminarima „Jačanje kapaciteta lokalnih OCD za učešće u radu i praćenje rada lokalnih samouprava u Crnoj Gori“, koje je organizvala NVO Aktivna zona.

Na seminaru „Lokalne samouprave u Crnoj Gori: zakonsko uređenje, lokalna demokratija, i procesi donošenja odluka na lokalnom nivou“ u Beranama, 19-21. septembra, učestvovala je Milena Andrijašević.

Na drugom seminaru „Aktivne inicijative: ključni alati za praćenje rada lokalnih samouprava i pokretanje konkretnih lokalnih akcija“ na Ivanovim koritima 30.9-2.10. 2023. učestvovala je Vesna Ratković.