Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima, 15. juna, JU Dom starih Podgorica organizovala je okrugli sto sa temom “Nasilje nad starijima – vrijeme je da reagujemo”.
Cilj okruglog stola bio je razmjena informacija o različitim oblicima nasilja nad starijima, o faktorima rizika, posljedicama nasilja i o praktičnoj psihosocijalnoj podršci osobama koje su pretrpjele neki vid nasilja.
Prisutni na okruglom stolu u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu – profesionalci iz prakse, predstavnici civilnog sektora, među njima i predstavnica “Našeg doba”, studenti socijalne politike i psihologije – kroz diskusiju su doprinijeli boljem i realnijem pregledu stanja u ovoj oblasti. Konstatovali su da, i pored postojanja različitih vidova nasilja nad starijima, ovoj bolnoj temi nije posvećeno dovoljno pažnje i problem još nije vidljiv u zakonskoj regulativi.
Nepoštovanje ljudskih prava starijih dovodi do njihovog isključenja iz društva, do siromaštva, diskriminacije i nasilja nad starijima. Bolja zaštita prava starijih osoba omogućiće društvu da bolje iskoristi potencijal koji starije osobe posjeduju stečen kroz školovanje, iskustvo i mudrost. I zato smo SVI dužni da prijavimo uočeno potencijalno nasilje nad starijima na besplatan broj telefona 080 11 11 11!


Milena Andrijašević
foto: Dom starih Podgorica