U saradnji sa firmom “Blue Line” i opštinskim Udruženjem penzionera Herceg Novi, Opština Herceg Novi je obezbjedila besplatan prevoz za 100 penzionera i u narednoj, 2019. godini.

 Korisnici ovog vida pomoći biće penzioneri koji se nalaze u teškom materijalnom položaju i koji su lošeg zdravstvenog stanja. Udruženje penzionera dostavilo je spisak 100 osoba koje će moći potpuno besplatno da koriste prevoz na svim gradskim linijama, saopšteno je iz ove opštine.
 “Opština Herceg Novi nastoji da i na ovaj način pomogne našim starijim sugrađanima i poboljša kvalitet njihovog života”, kazala je sekretarka za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić.

Kako ističe, briga o najugroženijim kategorijama stanovništva je kontinuirani zadatak lokalne uprave, te će i u narednom periodu nastaviti da se vodi računa o unaprijeđenju i proširenju aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite.

Izvor i foto: CDM