Naša organizacija je 26. februara 2015 potpisala Sporazum o saradnji sa Skupštinom Glavnog grada. Prema Sporazumu, Skupština Podgorice i nevladine organizacije – potpisnice – razmjenjivaće informacije o planovima, programima i aktivnostima od zajedničkog interesa. Zajednički će raditi na utvrđivanju i sprovođenju javnih politika i propisa koji se odnose na lokalnu zajednicu i sarađivati u realizaciji projekata važnih za Glavni grad.

Sporazum Glavnog grada i NVO 2015