Povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih, Crveni krst Crne Gore skreće pažnju javnosti na koncept zdravog starenja.
Zdravo starenje odnosi se na sve faze života i vodi ka tome da i u starosti budemo zadovoljni. Zato je za pripadnike svih generacija važno da se oslobode nezdravih navika i smanje rizik od bolesti i povreda, da tokom cijelog života uče i budu aktivni, da se zdravo hrane i dovoljno odmaraju.
Unapređenje kvaliteta života starijih građana jedan je od pravaca djelovanja Crvenog krsta. Povodom Dana starijih, volonteri te organizacije imali su niz aktivnosti u svim krajevima Crne Gore.
Opširnije na linku: Crveni krst Crne Gore

Izvor i foto: Crveni krst Crne Gore