U Crnoj Gori mali broj institucija ima prilagođen pristup osobama sa invaliditetom (OSI), i država ne radi dovoljno na rješavanju tog problema, ocijenjeno je iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Izvršna direktorica Marina Vujačić ukazala je da je mali broj institucija pristupačan kada je u pitanju kretanje, boravak i rad OSI, u skladu sa standardima pristupačnosti propisanim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti i licima s invaliditetom.

Obaveza je, kako je precizirala Vujačić, prilagođavanja, odnosno rekonstrukcija objekata sagrađenih prije usvajanja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata 2008. bila oročena na avgust 2013. godine. „Međutim, bez obzira na to situacija u praksi je i dalje zabrinjavajuća, sve dok budemo isticali rijetke pozitivne primjere i imali potrebu da „slavimo“ pristupačnost”.

“Navodim državne institucije zakonodavne i izvršne vlasti koje su najodgovornije za poštovanje zakona koje same predlažu i usvajaju, pa bi morale prve ispoštovati te zakone, kako bi to isto očekivale i mogle zahtijevati od drugih”, smatra Vujačić.

Ona je dodala da od svih pomenutih institucija samo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima elemente pristupačnosti namijenjene osobama oštećenog vida.

Komentarišući neopristupačnost biračkih mjesta za OSI, kazala da se taj problem može otkloniti ukoliko političke partije i institucije shvate da su ljudska prava i nesmetan pristup biračkom mjestu za njih jednako važna kao i njihov glas koji je vrijedan kao i glas svih drugih građana. Ona je ocijenila da političke partije u kampanjama diskriminišu OSI time što su njima informacije i vizuelni identiteti kampanja često potpuno nepristupačni.

Opširnije na linku RTCG

Izvor i foto: RTCG