Čestitamo Juventasu

Ovih dana NVO Juventas obilježava 20 godina rada. Tim povodom je i na adresu našeg udruženja stigao slatki paketić.   Sa Juventasom dijelimo zajedničke interese za osjetljive i marginalizovane grupe i njihovu socijalnu zaštitu. Posebno nam je drago da mladi ljudi u nama prepoznaju saradnike jer vjerujemo da zajedničkim djelovanjem i uzajamnom podrškom možemo najviše doprijenijeti blagostanju svake generacije....

Više...