Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Autor: Jovana Milonjić

Održan okrugli sto “Socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori – u teoriji i praksi”

U ponedeljak 29. februara, održan je okrugli pod nazivom “Socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori – u teoriji i praksi” u organizaciji NVO Juventas. Uvodnu riječ su imali Aleksandar Pavićević – direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća, Zvezdana Olujić – šefica sektora za odnose sa javnošću i marketing Unije poslodavaca Crne gore i Ivana Vujović – izvršna direktorica NVO Juventas. Nakon kratkog osvrta na značaj socijalnog preduzetništva, govorilo se o crnogorskom zakonodavnom okviru koji se tiče pomenute oblasti, kao i o modelima socijalnog preduzetništva iz zemlje i regiona. Ovaj događaj je, pored govornika, okupio veliki broj predstavnika organizacija civilnog...

Više...

2015: Druga perspektiva

Nakon obuke za organizacijski i projektni razvoj, koju je organizovao fAKT krajem 2014.godine, analizirani su strateški dokumenti i drugi nacionalni i međunarodni dokumenti u oblasti socijalne zaštite starijih osoba u Crnoj Gori. Na temelju te analize napravljen je Izvještaj sa „Predlogom smjernica za razvoj budućih politika za starije u Crnoj Gori sa osvrtom na Strategiju razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013-2017.“Izvještaj sadrži konkretne preporuke za buduće javne politike o ovoj oblasti kako bi one bile snažnije utemeljene na realnim resursima starijih i starih u našem društvu. To bi, dugoročno, doprinijelo očuvanju dragocjenih društvenih resursa i unaprijedilo kvalitet života i prava ove...

Više...

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Arhiva