Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Autor: Jelena Milošević

Nalazi i preporuke za razvoj socijalnih servisa u lokalnoj zajednici

U okviru projekta „ Unaprijeđenje socijalne inkluzije“ koji sprovodi UNDP CO Crna Gora zajedno sa Ministartsvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom prosvjete i UNICEF-om, a koji je podržan od strane Delegacije Evropske Unije (DEU) kroz fondove IPA 2010. , komponenta 2. odnosi se na oblast reforme sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori. Ovu komponentu sprovodi UNDP, a program je usmjeren na izgradnju i jačanje institucionalnih mehanizama i kapaciteta nosilaca razvoja socijalnih servisa u lokalnoj zajednici. Opširnije na linku: Nalazi i preporuke za razvoj socijalnih servisa u lokalnoj...

Više...

Načela Ujedinjenih nacija za starije ljude

Dana 16. decembra 1991. Glavna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila je rezoluciju 46/91 koja sadrži Načela Ujedinjenih nacija za starije ljude, a svrha im je poboljšati život u starijoj dobi. Podstaknute su vlade svih zemalja da uključe ova načela u svoje nacionalne programe uvijek kada je to moguće. Načela Ujedinjenih nacija za starije osobe su: nezavisnost, društvena angažovanost, zaštita, samoispunjenje i dostojanstvo. Opširnije na linkovima:  Načela Ujedinjenih nacija za starije ljude Vodič za starije građane Grada Zagreba...

Više...

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Knjiga “Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine” se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu je dat prikaz demografskog razvoja Crne Gore tokom druge polovine 20. vijeka i prvih godina 21. vijeka. Date su osnovne karakteristike i dinamike obima stanovništva, njihovih komponenti (natalitet, mortalitet i migracije), promjene i karakteristike struktura stanovništva po polu i starosti, kao i regionalni aspekt. U drugom i trećem dijelu objavljuju se projekcije stanovništva za Crnu Goru i regije (Južna, Središnja i Sjeverna), za ukupno stanovništvo po starosti i polu za period od 2005. do 2050. godine. Projekcije stanovništva urađene su u više varijanti po analitičkoj ili kohortno-komponentnoj metodi. Opširnije na linku: MONSTAT Demografski...

Više...

Doprinos razvoju vaninstitucionalne zaštite starijih, Srbija

“Kako organizacije civilnog društva u Srbiji doprinose razvoju vaninstitucionalne zaštite starijih” Ovaj priručnik predstavlja jedan od rezultata aktivnosti iz Programa Kontakt organizacije civilnog društva u procesu implementacije Strategije za smanjenje siromaštva (SSS). Ovaj Program je uspostavljen u junu 2007. godine, od strane Tima za implementaciju SSS. Cilj Programa je da podstakne i promoviše uključivanje civilnog društva u proces primjene SSS, na nacionalnom i lokalnom nivou i izgradnju partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora, kako u procesu primjene SSS tako i šireg procesa reformi. Na konkursu je izabrano sedam organizacija civilnog društva (OCD) za sedam osjetljivih grupa (Romi, osobe sa invaliditetom, žene, djeca, stari, izbjegla i raseljena lica i mladi) u svojstvu Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD) i jedna OCD u svojstvu Jedinice za upravljanje Programom (JUP). Za pitanja osjetljive grupe stari izabrana je OCD „Snaga prijateljstva“ – Amity iz Beograda. Opširnije na linku:  Vaninstitucionalna zaštita starijih – Primjeri dobre...

Više...

Nacionalna strategija o starenju Republike Srbije 2006 – 2015.

Glavni cilj Nacionalne strategije je stvaranje integralne i koordinirane politike, zasnovane na savremenim naučnim saznanjima i obavezama preuzetim iz navedenih dokumenata – koje će društvo i privredu Republike Srbije, prije svega, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, tržište rada i obrazovanje, uskladiti sa demografskim promjenama – kako bi se stvorilo društvo za sva životna doba,  koje posebno teži da zadovolji potrebe i oslobodi neiskorišćene potencijale starijih ljudi. Opširnija na linku: Nacionalna strategija o starenju Republike Srbije 2006 –...

Više...

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Arhiva