Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Autor: Jelena Milošević

Doprinos razvoju vaninstitucionalne zaštite starijih, Srbija

“Kako organizacije civilnog društva u Srbiji doprinose razvoju vaninstitucionalne zaštite starijih” Ovaj priručnik predstavlja jedan od rezultata aktivnosti iz Programa Kontakt organizacije civilnog društva u procesu implementacije Strategije za smanjenje siromaštva (SSS). Ovaj Program je uspostavljen u junu 2007. godine, od strane Tima za implementaciju SSS. Cilj Programa je da podstakne i promoviše uključivanje civilnog društva u proces primjene SSS, na nacionalnom i lokalnom nivou i izgradnju partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora, kako u procesu primjene SSS tako i šireg procesa reformi. Na konkursu je izabrano sedam organizacija civilnog društva (OCD) za sedam osjetljivih grupa (Romi, osobe sa invaliditetom, žene, djeca, stari, izbjegla i raseljena lica i mladi) u svojstvu Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD) i jedna OCD u svojstvu Jedinice za upravljanje Programom (JUP). Za pitanja osjetljive grupe stari izabrana je OCD „Snaga prijateljstva“ – Amity iz Beograda. Opširnije na linku:  Vaninstitucionalna zaštita starijih – Primjeri dobre...

Više...

Nacionalna strategija o starenju Republike Srbije 2006 – 2015.

Glavni cilj Nacionalne strategije je stvaranje integralne i koordinirane politike, zasnovane na savremenim naučnim saznanjima i obavezama preuzetim iz navedenih dokumenata – koje će društvo i privredu Republike Srbije, prije svega, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, tržište rada i obrazovanje, uskladiti sa demografskim promjenama – kako bi se stvorilo društvo za sva životna doba,  koje posebno teži da zadovolji potrebe i oslobodi neiskorišćene potencijale starijih ljudi. Opširnija na linku: Nacionalna strategija o starenju Republike Srbije 2006 –...

Više...

UN Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid

The Second World Assembly on Ageing, Having met in Madrid from 8 to 12 April 2002. 1. Adopts the Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, which are annexed to the present resolution; 2. Recommends to the General Assembly that it endorse the Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, as adopted by the Assembly.   For more details, please follow the link below: UN Report of the Second World Assembly on...

Više...

UN Implementation of the International Plan of Action on Ageing and related activities

Pursuant to UN resolution 45/106 of 14 December 1990, in which it endorsed the action programme on ageing for 1992 and beyond as outlined in thereport of the Secretary-General on the question of ageing, invited Member States, the United Nations and non-governmental organizations to consider innovative and effective ways of cooperating on the selection of targets in the field of ageing during 1991 and 1992, and urged Member States, the organs,organizations and bodies of the United Nations system and intergovernmentaland non-governmental organizations concerned to participate in the action programme on ageing for 1992 and beyond, especially in selecting targets inthe field of ageing, in organizing community-wide activities and in launching an information and fund-raising campaign to celebrate the tenth anniversary of the adoption of the International Plan of Action on Ageing at the local,national, regional and global level. For more details, please follow the link below: UN Implementation of the International Plan of Action on Ageing and related...

Više...

UN Implementation of the International Plan of Action on Aging and related activities

United Nation recognized the complexity and rapidity of the aging of the world's population and the need to have a common basis and frame of reference for the protection and promotion of the rights of the elderly, including the contribution that the elderly can and should make to society. For more details, please follow the link below: UN Implementation of the International Plan of Action on Aging and related...

Više...

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Novi komentari

Arhiva