Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Autor: Jelena Milošević

Projekcije stanovništva Crne Gore do 2060. godine, Zavod za statistiku Crne Gore

U ovoj studiji predstavljeni su i analizirani rezultati projekta „Izrada demografskog modela za projekciju stanovništva do 2060. godine, sa strukturnom analizom stanovništva Crne Gore”. Projekat je imao za cilj izradu demografskog modela za projekciju stanovništva Crne Gore do 2060. godine kao i detaljnu analizu ključnih demografskih struktura u posljednjih dvadeset godina, po popisnim periodima. Studija se bazira na podacima iz Popisa stanovništva, stanova i domaćinstava 2011. godine, ali i podacima Popisa sprovedenih 1991. godine i 2003. godine, kao i drugim raspoloživim podacima koji su rezultat redovnih istraživanja koje sprovodi Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT. Opširnije na linku: MONSTAT Demografska analiza do...

Više...

Strategija socijalne zaštite za starije osobe Republike Hrvatske 2014-2016.

Opredjeljenje Republike Hrvatske za zaštitom starijih osoba kao ranjive grupe proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske u kome je navedeno: da se  slabim, nemoćnim,  nezbrinutim osobama (zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad),  država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba; da su djeca dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje; da je dužnost svih da štite djecu i nemoćne osobe. Starije i nemoćne osobe su u sistemu socijalne zaštite prepoznate kao posebno osjetljiva kategorija korisnika. Opširnije na linku: Strategija socijalne zaštite za starije osobe Republike Hrvatske...

Više...

Lokalni plan za unapređenje socijalne inkluzije u Glavnom gradu Podgorica 2014 – 2018.

U Crnoj Gori su usvojene različite strategije i akcioni planovi na nivou države koji se bave grupama koje su trenutno ili potencijalno socijalno ugrožene, ili se bave posebnim temama vezanim za socijalnu inkluziju. Ovaj strateški dokument rađen je uz podršku kancelarije Programa ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, a u sklopu projekta „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite – Unapređenje socijalne inkluzije, IPA 2010“. Projekat sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz tehničku podršku UNDP i UNICEF Crna Gora a finansijsku podršku je obezbijedila Evropska Unija. Opširnije na linkovima: Lokalni plan za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu Podgorica 2014 – 2018. Drugi lokalni...

Više...

Mapiranje usluga socijalne zaštite u Crnoj Gori, Institut Alternativa

Jedan od osnovnih principa reforme sistema socijalne i dječje zaštite jeste prevencija smještaja u ustanove, koja podrazumijeva razvoj usluga socijalne zaštite s ciljem podržavanja života u zajednici, odgovarajući na taj način na potrebe stanovništva. Od 2011. godine, reforma ove oblasti u Crnoj Gori usmjerena je na podsticanje vaninstitucionalnih oblika zaštite i afirmaciju veće uloge neodržavnih aktera u obezbjeđenju njihove dostupnosti. Opšti cilj projekta je unaprijediti razvoj i dostupnost mreže usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama kroz partnerstvo i saradnju svih relevantnih socijalnih aktera. Ciljevi projekta su: ustanoviti zastupljenost usluga socijalne zaštite po jedinicama lokalne samouprave; ustanoviti strukturu usluga i pružalaca usluga po jedinicama lokalne samouprave; izraditi mapu (katalog) usluga socijalne zaštite i pružalaca usluga po jedinicama lokalne samouprave; povećati informisanost donosioca odluka, pružalaca usluga socijalne zaštite i samih korisnika o vrstama i dostupnosti usluga socijalne zaštite; setom preporuka usmjeriti buduće aktivnosti relevantnih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi zajedničkim naporom unaprijedili razvoj i dostupnost usluga socijalne zaštite. Opširnije na linku: Mapiranje usluga socijalne zaštite u Crnoj...

Više...

Strategija sistema socijalne i dječije zaštite 2013-2017.

Vlada Crne Gore u procesu preduzimanja neophodnih aktivnosti na poboljšanju socijalno-ekonomskog položaja građana, posebno lica koja imaju potrebu za uslugama i podrškom u oblasti socijalne i dječje zaštite, je usvojila  nove Strategije razvoja socijalne i dječje zašitite, za period 2013-2017. godine. Opširnije na linku: Strategija sistema socijalne i dječje zaštite...

Više...

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Arhiva