Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Autor: Jelena Milošević

Strategija sistema socijalne i dječije zaštite 2013-2017.

Vlada Crne Gore u procesu preduzimanja neophodnih aktivnosti na poboljšanju socijalno-ekonomskog položaja građana, posebno lica koja imaju potrebu za uslugama i podrškom u oblasti socijalne i dječje zaštite, je usvojila  nove Strategije razvoja socijalne i dječje zašitite, za period 2013-2017. godine. Opširnije na linku: Strategija sistema socijalne i dječje zaštite...

Više...

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013-2017.

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica za period 2013-2017. godine, nastao je u transparentnom procesu rada Radne grupe za izradu strategije koju je formiralo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a usvojen je nakon javne rasprave. Starenje stanovništva sa sobom nosi brojne nove izazove u obezbjeđivanju podrške i zaštite starijih i starih građana, ne samo u oblasti socijalne zaštite, već i u drugim oblastima života, a posebno u oblasti zdravstvene zaštite i u oblasti penziono-invalidskog osiguranja. Zbog kompleksnih promjena u starosti, u zajednici je sve izraženija potreba za uvođenjem integrisanih socijalnih usluga, kako bi se na što kvalitetniji način odgovorilo na potrebe starih korisnika. Opširnije na linku: Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica...

Više...

Nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka, UNDP Nacionalni izvještaj 2013.

„Ljudi su najveće bogatstvo jedne zemlje.“  Koliko je bogata Crna Gora? Nacionalni izvještaj izradio je tim domaćih autora koje je predvodila gospođa Božena Jelušić. Tim je dobio savjetodavnu podršku međunardonih eksperata, tima CEED Montenegro koji je sproveo opsežno kvantitativno i kvalitativno istraživanje i analizu, smjernice savjetodavnog odbora za Nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka. Opširnije na linku:  UNDP Nacionalni izvještaj...

Više...

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Socijalna i dječja zaštita je djelatnost kojom se obezbjeđuju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni pojedincu i porodici sa nepovoljnim ličnim ili porodičnim okolnostima, koji uključuju prevenciju, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku. Socijalna i dječja zaštita je djelatnost od javnog interesa. Ostvarivanje javnog interesa u socijalnoj i dječjoj zaštiti obezbjeđuju Crna Gora  i lokalna samouprava  pod uslovima i na način propisan zakonom. Opširnije na linku: Zakon o socijalnoj i dječjoj...

Više...

AGE Platform Europe/ Towards an Age-friendly EU by 2020

Together with a large group of partners, AGE is campaigning for the launch of an EU Covenant on Demographic Change. Such Covenant would create the necessary political framework to bring together local and regional authorities – and other stakeholders across the EU – who want to develop smart and innovative solutions to support active and healthy ageing, develop age-friendly environments and coordinate better their action toward the relevant Europe 2020 Strategy objectives. For more details, please follow the link below: AGE Platform Europe/ Towards an Age-friendly EU by...

Više...

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Novi komentari

Arhiva