Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Autor: Jelena Milošević

Stanovništvo prema aktivnosti u Crnoj Gori, Popis 2011. godine

Popis koji se prema međunarodnim preporukama sprovodi svakih deset godina, proces je prikupljanja, obrade i objavljivanja demografskih, ekonomskih, obrazovnih, migracionih, etničko kulturoloških i socijalnih podataka koji se odnose na stanovništvo zemlje u određeno vrijeme. Takođe, popisom se dobijaju podaci o broju domaćinstava i stanova kao i o njihovim karakteristikama. Popisom su obuhvaćeni državljani Crne Gore, državljani Crne Gore i strani državljani, strani državljani i lica bez državljanstva, koja imaju prebivalište (stalno ili privremeno) u Crnoj Gori, bez obzira da li se u vrijeme popisa nalaze u Crnoj Gori ili u inostranstvu, bez obzira da li u vrijeme popisa posjeduju lična identifikaciona dokumenta i bez obzira da li žive u stanu, drugim objektima ili na javnim površinama. Stanovništvo predstavljaju lica sa uobičajenim mjestom boravka u Crnoj Gori. Opširnije na linku:  MONSTAT Popis...

Više...

Nalazi i preporuke za razvoj socijalnih servisa u lokalnoj zajednici

U okviru projekta „ Unaprijeđenje socijalne inkluzije“ koji sprovodi UNDP CO Crna Gora zajedno sa Ministartsvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom prosvjete i UNICEF-om, a koji je podržan od strane Delegacije Evropske Unije (DEU) kroz fondove IPA 2010. , komponenta 2. odnosi se na oblast reforme sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori. Ovu komponentu sprovodi UNDP, a program je usmjeren na izgradnju i jačanje institucionalnih mehanizama i kapaciteta nosilaca razvoja socijalnih servisa u lokalnoj zajednici. Opširnije na linku: Nalazi i preporuke za razvoj socijalnih servisa u lokalnoj...

Više...

Načela Ujedinjenih nacija za starije ljude

Dana 16. decembra 1991. Glavna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila je rezoluciju 46/91 koja sadrži Načela Ujedinjenih nacija za starije ljude, a svrha im je poboljšati život u starijoj dobi. Podstaknute su vlade svih zemalja da uključe ova načela u svoje nacionalne programe uvijek kada je to moguće. Načela Ujedinjenih nacija za starije osobe su: nezavisnost, društvena angažovanost, zaštita, samoispunjenje i dostojanstvo. Opširnije na linkovima:  Načela Ujedinjenih nacija za starije ljude Vodič za starije građane Grada Zagreba...

Više...

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Knjiga “Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine” se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu je dat prikaz demografskog razvoja Crne Gore tokom druge polovine 20. vijeka i prvih godina 21. vijeka. Date su osnovne karakteristike i dinamike obima stanovništva, njihovih komponenti (natalitet, mortalitet i migracije), promjene i karakteristike struktura stanovništva po polu i starosti, kao i regionalni aspekt. U drugom i trećem dijelu objavljuju se projekcije stanovništva za Crnu Goru i regije (Južna, Središnja i Sjeverna), za ukupno stanovništvo po starosti i polu za period od 2005. do 2050. godine. Projekcije stanovništva urađene su u više varijanti po analitičkoj ili kohortno-komponentnoj metodi. Opširnije na linku: MONSTAT Demografski...

Više...

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Novi komentari

Arhiva