Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Autor: Jelena Milošević

Lokalni plan za unapređenje socijalne inkluzije u Glavnom gradu Podgorica 2014 – 2018.

U Crnoj Gori su usvojene različite strategije i akcioni planovi na nivou države koji se bave grupama koje su trenutno ili potencijalno socijalno ugrožene, ili se bave posebnim temama vezanim za socijalnu inkluziju. Ovaj strateški dokument rađen je uz podršku kancelarije Programa ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, a u sklopu projekta „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite – Unapređenje socijalne inkluzije, IPA 2010“. Projekat sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz tehničku podršku UNDP i UNICEF Crna Gora a finansijsku podršku je obezbijedila Evropska Unija. Opširnije na linkovima: Lokalni plan za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu Podgorica 2014 – 2018. Drugi lokalni...

Više...

Mapiranje usluga socijalne zaštite u Crnoj Gori, Institut Alternativa

Jedan od osnovnih principa reforme sistema socijalne i dječje zaštite jeste prevencija smještaja u ustanove, koja podrazumijeva razvoj usluga socijalne zaštite s ciljem podržavanja života u zajednici, odgovarajući na taj način na potrebe stanovništva. Od 2011. godine, reforma ove oblasti u Crnoj Gori usmjerena je na podsticanje vaninstitucionalnih oblika zaštite i afirmaciju veće uloge neodržavnih aktera u obezbjeđenju njihove dostupnosti. Opšti cilj projekta je unaprijediti razvoj i dostupnost mreže usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama kroz partnerstvo i saradnju svih relevantnih socijalnih aktera. Ciljevi projekta su: ustanoviti zastupljenost usluga socijalne zaštite po jedinicama lokalne samouprave; ustanoviti strukturu usluga i pružalaca usluga po jedinicama lokalne samouprave; izraditi mapu (katalog) usluga socijalne zaštite i pružalaca usluga po jedinicama lokalne samouprave; povećati informisanost donosioca odluka, pružalaca usluga socijalne zaštite i samih korisnika o vrstama i dostupnosti usluga socijalne zaštite; setom preporuka usmjeriti buduće aktivnosti relevantnih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi zajedničkim naporom unaprijedili razvoj i dostupnost usluga socijalne zaštite. Opširnije na linku: Mapiranje usluga socijalne zaštite u Crnoj...

Više...

Strategija sistema socijalne i dječije zaštite 2013-2017.

Vlada Crne Gore u procesu preduzimanja neophodnih aktivnosti na poboljšanju socijalno-ekonomskog položaja građana, posebno lica koja imaju potrebu za uslugama i podrškom u oblasti socijalne i dječje zaštite, je usvojila  nove Strategije razvoja socijalne i dječje zašitite, za period 2013-2017. godine. Opširnije na linku: Strategija sistema socijalne i dječje zaštite...

Više...

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013-2017.

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica za period 2013-2017. godine, nastao je u transparentnom procesu rada Radne grupe za izradu strategije koju je formiralo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a usvojen je nakon javne rasprave. Starenje stanovništva sa sobom nosi brojne nove izazove u obezbjeđivanju podrške i zaštite starijih i starih građana, ne samo u oblasti socijalne zaštite, već i u drugim oblastima života, a posebno u oblasti zdravstvene zaštite i u oblasti penziono-invalidskog osiguranja. Zbog kompleksnih promjena u starosti, u zajednici je sve izraženija potreba za uvođenjem integrisanih socijalnih usluga, kako bi se na što kvalitetniji način odgovorilo na potrebe starih korisnika. Opširnije na linku: Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica...

Više...

Nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka, UNDP Nacionalni izvještaj 2013.

„Ljudi su najveće bogatstvo jedne zemlje.“  Koliko je bogata Crna Gora? Nacionalni izvještaj izradio je tim domaćih autora koje je predvodila gospođa Božena Jelušić. Tim je dobio savjetodavnu podršku međunardonih eksperata, tima CEED Montenegro koji je sproveo opsežno kvantitativno i kvalitativno istraživanje i analizu, smjernice savjetodavnog odbora za Nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka. Opširnije na linku:  UNDP Nacionalni izvještaj...

Više...

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Novi komentari

Arhiva