Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Usklađivanje penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Usklađivanje penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore održao je danas 12. redovnu sjednicu, kojoj su prisustvovali i ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, ministar finansija dr Radoje Žugić i predsjednik Saveza udruženja Branko Vešović.

Povod održavanja redovne sjednice Upravnog odbora odnosio se na donošenje odluka o usklađivanju penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa važećim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Usklađivanje penzija, novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja, osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, kao i vrijednost penzije za jedan lični bod, vrši se od 1. januara tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 25% procenta rasta, odnosno pada zarada.

Na osnovu ove formule, a u skladu sa zvaničnim statističkim podacima, Upravni odbor je donio odluke o usklađivanju penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja od 1. januara 2016. godine, za 1,2%. Naime, prema podacima Monstata, rast potrošačkih cijena u 2015. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosio je 1,5%, dok je prosječna bruto zarada za 2015. godinu iznosila 725 €, što je 0,3% više u odnosu na prethodnu godinu.

Na zahtjev Saveza udruženja penzionera Crne Gore i članova Upravnog odbora, glavna tema današnje sjednice odnosila se na razmatranje pitanja unapređenja materijalnog položaja penzionera, posebno kategorije sa najnižim primanjima. Ministri Kovačević i Žugić istakli su značaj ovog pitanja, prepoznajući problem teškog materijalnog položaja u kome se nalaze penzioneri sa primanjima ispod granice siromaštva. Saglasivši se sa ovom konstatacijom, predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore, g. Vešović obratio se prisutnim ministrima i članovima Upravnog odbora inicijativom za izmjenom zakonskog okvira u pravcu iznalaženja rješenja za poboljšanje materijalnog statusa penzionera, na način koji bi bio prihvatljiv sa aspekta fiskalne održivosti budžeta. U tom smislu, uvođenje kaznenih odredbi za isplatu neto zarada koje ne prati uplata pratećih poreza i doprinosa je, po mišljenju predstavnika penzionera, jedan od instrumenata koji bi doprinio uvođenju većeg stepena odgovornosti, a time i omogućio bolju naplatu javnih prihoda. Prisutni su se saglasili u ocijeni da bi uvećanje prihoda na ovaj način moglo biti iskorišćeno za jednokratno, vanredno usklađivanje penzija sa ciljem pravednije raspodjele sredstava i poboljšanje materijalnog statusa najugroženijih kategorija.

Ministri Kovačević i Žugić naglasili su da je poboljšanje standarda najstarije kategorije stanovništa u stalnom fokusu rada ministarstava rada i socijalnog staranja i finansija i najavili da će se pitanje inicirano na današnjoj sjednici Upravnog odbora uskoro biti i na dnevnom redu Vlade, odmah nakon sačinjavanja detaljne analize fiskalnog uticaja.

Više informacija možete pročitati na zvaničnom sajtu Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Arhiva