Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Radionica “Strateško planiranje“

U okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih“ Crveni krst Crne Gore organizovao je radionicu na temu strateškog planiranja. Radionica je održana na Cetinju, u hotelu Grand, 18-19. jula 2016. godine.

Radionici su prisustvovali članovi formirane mreže organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti brige o starijima, a to su predstavnici: Crvenog krsta Crne Gore, NVO Humanitarac, NVU Naše doba, Saveza udruženja penzionera Crne Gore, NVO Volonteri Crne Gore, kao i predstavnici relevantnih institucija: Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Cilj radionice je bio da se kreira strateški plan mreže za naredne tri godine, odnosno definiše  misija, vizija, ciljevi, aktivnosti i struktura mreže. Na samom početku svi učesnici su upoznati detaljnije sa aktivnostima projekta, kao i ciljevima radionice. Nakon toga je predstavljena situaciona analiza koja je obuhvatila analizu postojećih relevantnih dokumenata koji se tiču starije populacije, kako nacionalnih tako i međunarodnih, kapacitete organizacija civilnog društva i nadležnih institucija i dala preporuke za rešavanje postojećih izazova sa kojima se suočavaju stariji u Crnoj Gori. Tokom prvog dana učesnici su takođe utvrdili koje su to prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnje u odnosu na djelovanje mreže, kao i koji bi drugi faktori bili od značajnog uticaja (politički, ekonomski, društveni ili tehnološki). U okviru ove teme bilo je dosta riječi i o problemima sa kojima se suočavaju stariji ali i organizacije koje im pružaju podršku. Tokom sledećeg dana definisane su misija i vizija mreže kao i ciljevi sa aktivnostima koje su dopunjene u odnosu na one koje su planirane projektom. Na kraju drugog radnog dana učesnici su dogovorili način funkcionisanja unutar mreže kao i teme koje bi mogle biti značajne za istraživanje koje je planirano za kraj 2016. godine.

Organizovana radionica je jedna u nizu planiranih za početnu fazu projekta čiji je cilj formiranje mreže organizacija koje se bave pitanjem položaja starijih u Crnoj Gori, kao i jačanje kapaciteta članova mreže kako bi zajedno uticali na podizanje svijesti javnosti i proces donošenja odluka koje se tiču starijih i njihove socijalne inkluzije. Projekat je finansiran iz fondova EU, uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. U naredne tri godine biće realizovan u 5 zemalja regiona i to: Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Crnoj Gori.

 

 

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Arhiva